Bežky

ŠŠS bežeckého lyžovania bolo založené v šk. r. 1984/85 po dohode medzi ZŠ Kamienka, odborom školstva ONV v St. Ľubovni a TJ Mier Kamienka. V dohode bolo zakotvené, že OŠ uhradí materiál /lyže, palice, kombinézy, vosky atď./ a TJ Mier prostredníctvom ČSZTV poskytne financie na činnosť – cestovné, štartovné, stravné atď. Vedúcim ŠŠS bol PaedDr. Peter Folvarčík a ďalšími trénermi boli Ing. Štefan Mitník a Juraj Galajda.

Na začiatku a v ďalších rokoch trénovalo v stredisku ročne cca 25-30 žiakov. Zúčastňovali sa na okresných pretekoch, Behu víťazstva, krajských pretekoch a tí najlepší aj na majstrovstvách Slovenska. Najlepšie výsledky dosiahli Helena Sroková, Stanislav Škvara, Rastislav Chobor.

Významnú pomoc poskytlo JRD /PD/ Kamienka, ktoré financovalo dopravu.

Všetci členovia ŠŠS /25-30 žiakov/ sa zúčastňovali na krajských kvalifikačných pretekoch /boli 4 každý rok/, na ktorých mohli získať II. a III. výkonostnú triedu. V každej kategórii často štartovalo aj 100 pretekárov /Tatry, Svit, Štrba, Bardejov, Prešov/ a umiestnenie v prvej desiatke bolo veľmi cenené. Z krajských kvalifikačných pretekov si mohli pretekári vybojovať účasť na krajské finále a prebojovať sa na majstrovstva Slovenska /to sa podarilo Helene Srokovej – MS Štrba/. V krajskom finále sa najviac darilo Rastislavovi Choborovi – 8. miesto.

V okresných súťažiach jedinou konkurenciou našim žiakom boli biatlonisti z Litmanovej, ale ich činnosť postupne upadala. Po revolučných rokoch zaniklo aj ŠŠS v Kamienke.

Skoro všetci členovia ŠŠS sa zúčastňovali okresných súťaží bežeckého lyžovania a naši žiaci – reprezentanti Kamienky dosahovali veľmi pekné výsledky. Skoro pravidelne končili ako víťazí, resp. obsadzovali popredné miesta.

V kategórii dospelých Kamienku v bežeckom lyžovaní pravidelne na rôzných súťažiach reprezentoval Ing. Štefan Mitník – Biela stopa SNP, Beh víťazstva, Po stopách 1. ČS armádneho zboru, okresných súťaží v biatlone /zväzarmovské súťaže a pod./, miestnych pretekov v okolitých obciach okresu /Jarabina, Litmanová, Nová Ľubovňa/l, kde dosiahol popredné umiestnenia – 3. miesto na Behu víťazstva, 6. miesto na Bielej stope v Banskej Bystrici.